Zwiększanie lub zmniejszanie posiadanego poziomu konta

Posiadany płatny poziom konta można w każdej chwili zwiększyć lub zmniejszyć.
W przypadku zwiększania posiadanego poziomu, pozostały czas niższego poziomu zostanie przeliczony na dodatkowy czas ważności nowego poziomu konta.
Natomiast w przypadku zmniejszania posiadanego poziomu, pozostały czas wyższego poziomu zostanie doliczony do czasu ważności nowego poziomu konta.
Podsumowanie przeliczenia zmian zostanie wyświetlone przed przejściem na stronę płatności.