Dezaktywacja monitora

Każdy aktywny monitor można zdezaktywować aby zaprzestać szukania oczekiwanej ceny lub dostępności.
W tym celu przejdź na listę monitorów i kliknij w przycisk "Dezaktywuj" przy wybranym monitorze.
Jeżeli monitor miał ustawione powiadomienie sms, po dezaktywacji otrzymasz zwrot punktów za niewykorzystane powiadomienie sms.