Podgląd monitora - opis dostępnych pól

Strona podglądu monitora dostarcza kompletnych informacji o konfiguracji dodanego monitora.
Poniżej przedstawiamy opis pól, które są dostępne na stronie. Nie wszystkie pola są widoczne odrazu i niektóre pola wymagają szczególnych warunków aby się pojawić.


Monitorowany przedmiot
- URL przedmiotu: link do przedmiotu, który jest monitorowany
- Data utworzenia monitora: data dodania monitora w serwisie
- Status monitora: wskazuje na aktualny status monitora - monitor może być aktywny, zdezaktywowany lub zakończony sukcesem
- Powód dezaktywacji: jeżeli monitor został zdezaktywowany to tu pojawi się dokładny powód dezaktywacji
- Wykryta cena: jeżeli monitor został zakończony sukcesem to tu pojawi się wykryta cena
- Data wykrycia: jeżeli monitor zakończył się sukcesem to tu pojawi się data zakończenia monitorowania przedmiotu

Koszty
- Koszt monitora: monitor może być dodany za darmo lub za posiadane punkty
- Koszt powiadomienia SMS: powiadomienie sms może być aktywowane za darmo lub za posiadane punkty
- Koszt przedłużeń: ważność monitora może zostać przedłużona za darmo lub za posiadane punkty

Ustawienia szukania
- Szukanie ceny: jeżeli aktywne, pokazuje informację o cenie, która będzie szukana na stronie oferty
- Szukanie cen zbliżonych o +10%: jeżeli aktywne jest szukanie ceny, ta opcja mówi czy szukanie ceny obejmuje również ceny powiększone o 10% w stosunku do szukanej ceny
- Aktualna cena: jeżeli szukanie ceny aktywne, pokazuje informację o aktualnie wykrywanej cenie w ofercie
- Aktualna dostępności: jeżeli aktywne szukanie dostępności, pokazuje informację o aktualnie wykrywanej dostępności oferty
- Szukany tekst dostępności: jeżeli aktywne szukanie dostępności, pokazuje informację o ciągu tektowym, który jest szukany w celu określenia dostępności przedmiotu
- Szukany selektor dostępności: jeżeli aktywne szukanie dostępności, pokazuje informację o selektorze pobranym ze źródła strony www, który jest szukany w celu określenia dostępności przedmiotu
- Stan do odesłania jeśli znaleziono szukany tekst w selektorze: pole informuje jaka czynność zostanie podjęta, kiedy zostanie wykryty szukany tekst dostępności
- Określenie dostępności w przypadku nie znalezienia selektora: to pole można zdefiniować na dwa sposoby - jeżeli selektor przestał być dostępny na stronie, można wywołać błąd i zakończyć monitorowanie lub zmienić dostępność przedmiotu na "dostępny" (i dalej monitorować przedmiot jeżeli monitorujemy jeszcze cenę)
- Tryb Turbo: informuje czy oferta jest sprawdzana w przyśpieszonym trybie

Ustawienia powiadomień
- Powiadomienie email: określa czy chcemy otrzymać powiadomienie e-mail czy nie
- Powiadomienie SMS: określa czy chcemy otrzymać powiadomienie sms czy nie

Aktywność monitora
- Data ważności: data automatycznej dezaktywacji monitora jeżeli wcześniej nie uda się odnaleźć szukanej ceny lub/i dostępności
- Przedłużenia płatne: informacja ile przedłużen płatnych zostało użytych w celu przedłużenia ważności monitora
- Przedłużenia darmowe: informacja ile przedłużen darmowych zostało użytych w celu przedłużenia ważności monitora