Edycja monitora

Każdy aktywny monitor może zostać edytowany w celu poprawienia lub dopasowania nowego selektora ceny i dostępności. Pozostałe ustawienia monitora nie mogą być edytowane.
Jeżeli chcesz zmienić szukaną cenę lub inaczej skonfigurować monitor, zdezaktywuj obecnie działający monitor i dodaj nowy monitor.