Przedłużanie ważności monitora

Domyślnie każdy monitor dodawany w serwisie posiada ważność 30 dni po czym zostaje automatycznie zdezaktywowany.
Jeżeli chcesz aby wybrana oferta była monitorowana dłużej, możesz skorzystać z przycisku przedłużania ważności monitora.
Przejdź na listę monitorów i przy wybranym monitorze kliknij przycisk "Przedłuż" aby wydłużyć ważność wybranego monitora o 30 dni. W zależności od posiadanego poziomu konta, maksymalna ilość dostępnych przedłużeń monitora może być różna.